Hem > Nyheter > Företagsnyheter

Non-woven Shopping Bags Få CE- och ROHS-certifiering

2024-04-18

Jinjiang Haoxing Color Printing Co., Ltd. har lagt till icke-vävda shoppingväskor från 2023.


När människor blir mer miljömedvetna kommer användningen avnon-woven shoppingkassarhar ökat betydligt. Dessa typer av väskor är återanvändbara, hållbara och kan bära en ansenlig vikt. Men många människor är oroade över sin säkerhet och om de uppfyller de nödvändiga standarderna. Den goda nyheten är att icke-vävda shoppingkassar med CE- och ROHS-certifiering har släppts ut på marknaden, vilket ger kunderna mer trygghet.

CE-certifiering

CE-certifiering är ett obligatoriskt krav för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det säkerställer att produkten uppfyller de nödvändiga hälso-, säkerhets- och miljökraven. För att erhålla CE-certifieringen måste non-woven shoppingkassar genomgå en rigorös testprocess. Detta inkluderar testning för farliga ämnen, testning för hållbarhet och testning för brandfarlighet. Någranon-woven shoppingväskasom är certifierad med CE har uppfyllt alla nödvändiga krav och kan anses vara säker att använda.ROHS-certifiering

ROHS-certifiering står för Restriction of Hazardous Substances. Det är en förordning som har sitt ursprung i EU och begränsar användningen av sex farliga material vid tillverkning av olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning. Detta inkluderar bly, kvicksilver och kadmium. I fallet mednon-woven shoppingkassar, att erhålla ROHS-certifiering innebär att påsarna inte innehåller några skadliga ämnen och är miljövänliga.Användningen avnon-woven shoppingkassarmed CE- och ROHS-certifiering har många fördelar. För det första kan kunderna vara försäkrade om att väskorna de använder är helt säkra och miljövänliga. För det andra kan återförsäljare känna sig trygga med att veta att de säljer produkter av hög kvalitet som uppfyller alla nödvändiga krav. För det tredje är non-woven shoppingkassar som är certifierade med både CE och ROHS mer hållbara, återanvändbara och hållbara, vilket minskar behovet av engångsplastpåsar och bidrar till en mer hållbar planet.


Sammanfattningsvis,non-woven shoppingkassarmed CE- och ROHS-certifiering har blivit allt viktigare i takt med att människor blir mer miljömedvetna. Med dessa certifieringar kan shoppare vara försäkrade om att de non-woven shoppingkassarna de använder inte bara är säkra utan också uppfyller alla nödvändiga krav. När fler människor börjar använda non-woven shoppingkassar kommer det att bidra mycket till att skapa en grönare planet.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept